ПРАВИЛА АКЦІЇ

«Додаткове безкоштовне сервісне обслуговування»

1. Умови проведення Акції

1.1. Акція («Додаткове безкоштовне сервісне обслуговування») на продукцію торгової марки HooverTM та діє по всій території України в період з 12.02.2019 р. по 31.12.2019 р. та поширюється на наступний асортимент техніки торгової марки HooverTM: -Пилососи. Організатором акції та особою яка здійснює реєстрацію учасників Акції, відповідальною особою за прийняття претензій є Товариство з обмеженою відповідальністю «Канді Гувер Україна», Юридична та поштова адреса: 02081 м. Київ, вул.. Анни Ахматової 46.

1.2. Кожен покупець техніки, яка вказана в п. 1.1. Правил, який придбав техніку в період з 12.02.2019 р. по 31.12.2019 р., за умов дотримання цих правил Акції окрім 12 місячного гарантійного обслуговування техніки може отримати додатково : 24 місяці безкоштовного сервісного обслуговування для пилососів

1.3. Акційні місяці безкоштовного сервісного обслуговування можуть бути отримані покупцем техніки ГУВЕР при дотриманні покупцем умов проведення Акції, правил експлуатації техніки описаних в гарантійному талоні та інструкції з експлуатації, включають в себе: - безкоштовне усунення несправності; - безкоштовну роботу спеціаліста; - безкоштовну заміну запасних частин техніки. У випадку необхідності доставки товару до сервісного центру обслуговування, витрати на таку доставку покладаються на покупця – учасника Акції.

1.4. Акційна гарантія діє лише за умови реєстрації техніки покупцем, в порядку передбаченому цими правилами, наявності правильно заповненого гарантійного талона і чека. Гарантійний сертифікат/талон повинен бути завірений відтиском печатки продавця.

1.5. Умови цієї акції не розповсюджується на пилососи-роботи, акумуляторні батареї та всі види парових систем торгової марки HooverTM

1.6. Безкоштовне сервісне обслуговування не поширюється та жодним чином не застосовується у випадку механічного пошкодження, чи корозії техніки, які виникають з вини (дії, бездіяльності) покупця (учасника акції).

2. Умови участі в Акції

2.1. Учасником акції може бути особа, яка досягла 18 річного віку, має повну цивільну дієздатність, яка придбала акційний товар HooverTMта виконала умови Акції, передбачені цими Правилами.

2.2. Для участі в Акції, особа, яка відповідає критеріям п.2.1. цих Правил та придбала акційний товар зобов’язана протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту придбання товару зареєструвати такий товар через гарячу лінію Організатора за номером 0-800-501-509. Реєстрація техніки здійснюється з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00 години, крім святкових та вихідних днів.

2.3. Під час реєстрації товару учасник акції зобов’язаний вказати своє Прізвище, Ім’я, По-батькові, контактний номер телефону (мобільний/стаціонарний), повний серійний номер техніки (16 цифр).

2.4. Реєстрація техніки для участі в Акції здійснюється у порядку, вказаному в п.2.2. цих Правил та діє з 12.02.2019 р. по 30.01.2020 р.

2.5. Для підтвердження реєстрації участі в Акції, Учасник Акції зобов’язується відправити на адресу електронної пошти candy@support.ua фото або скан копію чека та гарантійного талону, які підтверджують придбання Учасником Акції техніки HooverTM, серійний номер придбаної техніки, з зазначенням прізвища, імені та по-батькові, а також контактного номеру телефону, Учасника акції, протягом строку, який передбачений п.2.2. цих Правил.

2.6. У випадку не підтвердження Учасником Акції реєстрації участі в Акції в порядку та в строки, які передбачені п.2.2. цих Правил, Організатор Акції має право відмовити Учаснику в реєстрації участі в Акції.

2.7. Після реєстрації техніки для участі в Акції, Організатор Акції або уповноважена ним особа повідомляє учасника Акції про успішну реєстрацію.

2.8. З метою уникнення непорозумінь, Організатор Акції має право запитувати копії гарантійного талону/сертифікату, який виданий покупцю продавцем техніки та іншу інформацію, яка необхідна для забезпечення проведення Акції.

3. Політика захисту персональних даних

3.1. Учасник Акції при реєстрації техніки надає згоду на використання його персональних даних Організатору акції: - Прізвище, Ім’я та По-батькові учасника; - Номер мобільного (стаціонарного) телефону учасника; - Адресу проживання (у випадку необхідності); - Інші персональні дані, які необхідні для проведення Акції.

3.2. Організатор Акції використовує персональні дані учасника виключно для проведення Акції.

3.2. Приймаючи участь в Акції Учасник надає добровільну згоду Організатору Акції на збір, обробку, систематизацію, адаптацію, зберігання та поширення його персональних даних. Учасник акції підтверджує, що ціль та мета збирання його персональних даних йому відома та зрозуміла.

3.4. Організатор Акції зобов’язується дотримуватись вимог Закону України «Про захист персональних даних» при використанні персональних даних учасників Акції.

3.5. Організатор Акції має право передавати персональні дані учасників Акції третім особам виключно в межах необхідності та для проведення Акції.

4. Інші умови Акції

4.1. Умови та Правила Акції доступні для необмеженого кола осіб та розміщуються на офіційному сайті Hoover, за посиланням на офіційному сайті Hoover http://www.hoover.ua/uk_UA/ та в соціальних мережах

4.2. Організатор Акції має право змінити Умови та Правила Акції, про що Організатор Акції повідомляє необмежене коло осіб шляхом публікації відповідної інформації, або Правил Акції в новій редакції на офіційному сайті Організатора та у соціальних мережах

4.3. Приймаючи участь в Акції покупець техніки торгової марки HooverTM(учасник Акції) підтверджує, що з правилами та умовами проведення Акції ознайомлений та зобов’язується дотримуватись їх.